פעילויות בנושא ״האור״ – תלי

היום ראש חודש כסלו, המגיע מדי שנה כשהאור בחוץ נחלש ומתמעט, ומבקש מאיתנו להגביר את האור מבפנים. כשיש חשכה בחוץ האדם עצמו הופך למאור, גוף המפיץ אור. – תל״י

להאזנה שיר״האור״ של נעמי שמר, לחץ כאן

״ויהי אור״, פעילות על האור כי טוב- לחץ כאן

פעילות עם יצירת אומנות – ״על האור בפתגם וציור״ . לחץ כאן

אור אחרי חשכת הלילה״- פעילות-  לחץ כאן

ברכות ילדי הארץ והעולם למען ישראל- פעילות מכוונת- לחץ כאן