פעילויות לקראת שבת.(תל״י)

השבוע פרשת חיי שרה, בה אברהם שולח את עבדו לחרן, למצוא כלה לבנו יצחק. אברהם חי בכנען ומכנה את חרן «ארצי ומולדתי״.

פעילויות להרחבת הפרשה, לחץ כאן