פרשת השבוע. אצלינו במשפחה

ספר על פרשת השבוע.

קרן החינוך למען בתי ספר תל"י

לחץ כאן