קישורים לשיעורים ופעילויות לקראת חג החנוכה

 מצורפים קישורים בתרבות יהודית-ישראלית, ממויינים בהתאמה לשכבות הגיל:

לֹאתר פעילויות, תכנים, הסברים, ועוד לחץ כאן