קמצא ובר קמצא

רבים מכירים את סיפור קמצא ובר קמצא, המובא במסכת גיטין בתלמוד הבבלי בתור חלק מרצף סיפורים על חטאים קטנים ויום־יומיים, המתוארים בתור הסיבות לחורבנו של בית המקדש השני….(אתר האגדה (

לחץ כאן