ראש השנה. יום תרועה והתחלה חדשה

ביחידה זו נעסוק בחג המקראי – חג זיכרון התרועה, דרך היכרות עם השופר ובהמשך נכיר את מנהגי החג ויצירה הישראלית העוסקת בתקוות ובאיחולים לשנה החדשה.

להמשך הקריאה, לחץ כאן