ראש השנה. יחידת לימוד (קרן תל״י)

איפה אתם בחגים? איך חוגגים בארץ? בואו נקרא…

ראש השנה מתל״י