ראש השנה

ראש השנה חל בא'–ב' בתשרי. זה החג הפותח את השנה העברית בשני ימים של תפילות, ברכות, חשבון נפש על העבר ותקווה לקראת השנה הבאה….

שמות, מקורות, מנהגים, ערכים, מאמרים שונים ( אתר הלו״ז העברי)

לחץ כאן