שאלות ותשובות- האקדמיה ללשון העברית

כאן תמצאו תשובות רבות של המזכירות המדעית על שאלות נפוצות וסוגיות בעברית.
חלקן מבוססות על תשובות שניתנו לפונים במהלך השנים וחלקן נכתבו במיוחד למדור זה.

לכניסה לאתר, לחץ כאן