שבועות, ו' בסיוון

מדינת ישראל, משרד החינוך. פורטל עובדי הוראה  מרחב פדגוגי
חג שבועות הידוע בכינוי חג מתן תורה, הינו האירוע המרכזי של החודש.
חג השבועות הוא אחד משלוש הרגלים: פסח, שבועות וסוכות. מועדים שבהם היו עולים בני-ישראל אל בית המקדש בירושלים.
החג שונה  משני הרגלים האחרים בזה שלא נקבע לו תאריך קבוע