שבועות. עם הספר. חגי ישראל ומועדיו לכיתה ה-ו’

חומרי למידה לבתי ספר. מסע בלוח השנה – חגי ישראל ומועדיו לכיתה ה-ו’
– שבועות. מה משמעות השם "שבועות"? איזה מאורע גדול עומד במרכזו של החג? מהם שמותיו האחרים של החג? )חג מתן תורה, חג הקציר, חג הביכורים, עצרת(
להמשך הקריאה, לחץ כאן