שבילי-תרבות' ספר לימוד לכיתה ז

תרבות יהודית -ישראלית לכיתה ז
על פי תכנית הלימודים החדשה בתרבות יהודית-ישראלית של משרד החינוך

לחץ כאן