שבעת המינים. מקרן תל״י

מצגת על שבעת המינים, מקרן תל״י

למצגת, לחץ כאן