שבת – מילים , ברכות, ומשפטים

Shabbat Vocabulary , Blessings and Verbs Puzzle. (Ji Tap)

para acceder al juego , haz click acá