שיחת חולין – במסעדה

. במסעדה. הבעה בעל פה
מטח, המרכז לטכנולוגיה

לחץ כאן