שלום ילדים, שלום.

״שלום ילדים, שלום״, שרים יחד!!!