שמואל : ספר לימוד לכיתה ה

ספר לימוד לכיתה ה כולל את פרקי הלימוד מהספרים שמואל א, שמואל ב ומלכים לפי תכנית הלימודים החדשה במקרא לבתי הספר הממלכתיים
שם ההוצאה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

לחץ כאן