שמותיה של ירושלים במקרא

המאמר מבוסס על ספרו של יואל אליצור "מקום בפרשה", תל־אביב 2014, עמ' 261–272.
לעיר ירושלים כינויים פיוטיים רבים במקרא: כלילת יופי, משוש כל הארץ, עיר האלוהים, עיר הקודש, קריה נאמנה ועוד. ואולם שמותיה האמתיים אינם רבים. ננסה להתחקות אחר מקורם של כמה מהם.
האקדמיה ללשון העברית