שנת ה 70 – לעצמאות מדינת ישראל

שנת ה 70 – לעצמאות מדינת ישראל
מתווה התוכנית
מתווה התוכנית. משרד החינוך