שעשועים לפורים

פעילויות שונות לשימוש בכתה

חידות, מלים מבולבלות, מלה והפוכה, למצא השרש פ.ו.ר. בתוך המלים…

פורים. חידות