(תורה לכתה ג -(שמות -ויקרא- במדבר- דברים

(תורה לכיתה ג – שמות, ויקרא, במדבר, דברים
עם ביאורים וציורים
על פי תכנית הלימודים לכיתות ג
לבתי הספר הממלכתיים
מחבר/ים: צוות מטח .
שנת ההוצאה: תשע»ה – 2015

לחץ כאן