תיקון ליל שבועות – קרן תל״י

תיקון ליל שבועות” שאותו קוראים ולומדים במשך ליל החג, עוסק בשבר הגדול שהתרחש בעת מתן התורה,  ובשבירת לוחות הברית על ידי משה כשראה את עגל הזהב שבנו בני ישראל. כמו בתקופת המקרא, גם בימינו עם ישראל נמצא בשבר גדול אך בתוכו טמונה גם ההזדמנות לתיקון ולשינוי.

תיקון ליל שבועות

ללמד את ילדי העולם

רות ומלקטות אחרות