תל”י אתכם ובשבילכם’ – מגוון פתרונות פדגוגיים לעת הזו – "Tali, con Uds y para Uds": propuestas pedagógicas para este tiempo.(Todos los niveles)

Compartimos el sitio de Tali, con propuestas pedagógicas para este tiempo, para los diferentes niveles y desde diferentes ópticas.

Para acceder, haz click acá.