תלמוד ישראלי במקור ראשון – פרשת לך לך

דבר תורה לשולחן שבת הקב»ה הורה לאברהם אבינו: «לך לך מארצך… אל הארץ אשר אראך».
על כך כתב רש»י: «לך לך – להנאתך ולטובתך». הסביר הרב חרל»פ, שמצוות יישוב ארץ ישראל שונה מכל המצוות, משום שבמצווה זו צריך להרגיש את הטובה וההנאה הגשמית של הארץ, ולדעת שארץ ישראל טובה מכל הארצות גם בגשמיות שלה. אם לא נהנים מהארץ, לא מקיימים את המצווה בשלמות. לכן הורה ה לאברהם ללכת להנאתו ולטובתו, שייהנה מטוב הארץ וכך תתקיים המצווה כראוי.

להמשך הקריאה….

תלמוד ישראלי במקור ראשון – פרשת לך לך תשע_ט