תנ"ך לכיתה ד יהושע שופטים

תנ"ך לכיתה ד . יהושע שופטים
לפי תכנית הלימודים המעודכנת במקרא  לבתי הספר הממלכתיים. מט״ח

לחץ כאן