תנ»ך לכיתה ו

כולל את פרקי הלימוד ממלכים א, מלכים ב, ספר יונה,
מגילת אסתר, מגילת רות ומזמורי תהילים
לפי תכנית הלימודים המעודכנת במקרא
לבתי הספר הממלכתיים
שם ההוצאה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

לחץ כאן