תפילה לשלום המדינה- לבנה- (nivel primario y secundario)

התפילה לשלום המדינה נאמרת בחלק מבתי הכנסת בכל שבת ומבטאת תקווה לשלום והצלחה למען מדינת ישראל.

Para acceder al material didáctico y el armado de la clase , haz click acá