הצהרת בלפור. תיקים ומסמכים. ארכיון המדינה

בי»ז בחשון תרע»ח (2 בנובמבר 1917) מסר שר החוץ של ממשלת בריטניה ללורד רוטשילד מכתב המכיל הצהרה על כוונתה של ממשלת בריטניה להקים בית לאומי לעם היהודי.

הצהרה זו קיבלה  תוקף של «החלטת חבר הלאומים» בועידת סן-רמו, שהתכנסה ב ה’ באייר תר»פ ( 23 אפריל 1920) ובה הוענק לבריטים המנדט על ארץ ישראל.

להמשך הקריאה, לחץ כאן