מסעותיי עם הרצל

 מסעותיו של הרצל להגשמת חלום גדול