משחק טריוויה לקראת חידון נביאים אחרונים

משחק טריויה לקראת חידון נביאים אחרונים. רמת קושי 1
השאלות לקוחות מכל ספרי הנביאים האחרונים: ישעיה, ירמיה, יחזקאל ותרי עשר.