29 בנובמבר 1947

סרטון מבריין פופ על הצהרת הא״ם

לחץ כאן