iTaLAM 3 סרטון יום העצמאות מתוך תכנית איי-תלעם – כיף לטייל בישראל

בספר כיף לטייל בישראל, תלמידי הכיתה הווירטואלית מטיילים ברחבי ארץ ישראל ומבקרים בערים מרכזיות ומקומות חשובים ברחבי המדינה. לכל מקום אליו מגיעים התלמידים הם לומדים עליו בעבר ובימינו, כמו כן הם מבקרים באתר מרכזי במקום.

לסרטון, לחץ כאן